เชียงตุง
เมืองในเมียนมาร์ (พม่า)


เชียงตุง เป็นเมืองตั้งอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า เป็นเมืองของชาวไทเขินและชาวไทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาและเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา โดยชาวไทใหญ่เรียกชื่อเมืองนี้ว่า “เก็งตุ๋ง” ในอดีตเชียงตุงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าเชื่อมต่อระหว่างสิบสองปันนากับล้านนา โดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่อเดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี้

พื้นที่: 3,506 ตร.กม.
ประชากร: 171,620 (พ.ศ. 2557)
ประเทศ: พม่า
รัฐ: รัฐฉาน
จังหวัด: เชียงตุง
สภาพอากาศ: 27°C ลม NE ที่ความเร็ว 8 กม./ชม. ความชื้น 49%
เขตเวลา: UTC+6.30 (เวลามาตรฐานพม่า) เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที

ป้าย “ยินดีต้อนรับ Welcome” สู่เมืองเชียงตุง ถึง หนองตุง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
เห็นป้ายนี้ ก็ขับรถอีกประมาณ 10 กว่านาที ก็ถึงตัวเมือง

การเดิมทาง: จาก ด่านแม่สาย ถึง เมืองเชียงตุง
ระยะทาง: ประมาณ 160 กม.
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแท็กซี่: ประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ
หากเดินทางโดยบริการรถตู้: ประมาณ 4 ชั่วโมง
และหากเดินทางโดยรถบัสโดยสารประจำทาง: ประมาณ 5 ชั่วโมง


อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทไทย ต่อ เงินจ๊าดพม่า

Exchange Rate: THB

อัตราแลกเปลี่ยน 100 จ๊าดพม่า ต่อเงินสกุลอื่นๆ

Exchange Rate: MMK

ภาษาไทเขิน หรือไทขืน เกี่ยวกับ หน่วยเงิน การถามราคา

  • กะหือ หมายถึง เท่าไหร่
  • 1 เหง เท่ากับ 1000 จ๊าด
  • 1 ปาค เท่ากับ 100 จ๊าด

แผนที่ระบุตำแหน่ง วัด หมู่บ้าน ของ Youtuber ในเชียงตุง

เนื่องจากเงื่อนไขการเพิ่มตำแหน่ง จึงไม่สามารถกำหนดได้ทุกคน บางพื้นที่ ตำแหน่ง
อาจจะไปไม่ถึง เช่นบ้านจ่อน จะต้องเดินทางไปอีกนิด เพราะแผนที่แสดงไม่ถึง ตำแหน่ง A คือ ตำแหน่งในตัวเมืองเชียงตุง ตำแหน่ง B คือตำแหน่ง วัด หรือหมู่บ้านที่มี Youtuber