กลับจากตลาดเย็นซื้อผลไม้ไปฝากให้คุณตาค่ะ
https://youtu.be/fyHuadK3eNI