กลับจากบ้านน้าเเวะซื้อข้าวฟืนถั่วทอดไปฝากคุณเเม่กับคุณตาค่ะ
https://youtu.be/F3UaeJwFSdg