วันนี้น้อง หอมฟองพา กินมะขามเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะ
https://youtu.be/xRUxrttR_OE