วันนี้ น้องหอมฟอง กับพี่ทิพย์ ไปหาน้องโบว์ฟองที่บ้านกวางทำกิน หมูกระทะค่ะ
https://youtu.be/GPZqlj6fy88