ขนมกลิ้งถั่วขนมโบราณที่สืบทอดกันมานานค่ะ Nut candy
https://youtu.be/BRun8Q8wDjk