วันนี้ทำของกินขึ้นชื่อของพม่าเลยค่ะ
https://youtu.be/GLF-bYxF63w