น้องหอมฟองกับน้าไปกิน ของกินชื่อดังของเชียงตุงค่ะ
https://youtu.be/HXc5dc7PqhI