ขึ้นดอยไปทำความสะอาดบ่อนำน้ำมาใชในหมู่บ้านค่ะ
https://youtu.be/R9Sx-uJxN2U