หลังจากที่ทำข้าวฟืนเสร็จ น้องหอมฟองกับแม่ช่วยกันเอาไปทำบุญที่วัดค่ะ
https://youtu.be/-Aut_mtg6F4