ข้าวมันไก่ของโปรดน้องหอมพองอีกเเล้วค่ะ Chicken rice
https://youtu.be/Bsj3ZPXeHb8