หลังจากที่น้องหอมฟองไปตลาดกัดเต่ามาเลยซื้อบอกเค้าหลามมาทำกินที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/ZacOKZQlBak