ค่ำแล้วไม่มีอะไรทำเลย Wi-Fi ก็ไม่มีมานั่งคุยกันค่ะ
https://youtu.be/jUkCUCFYvG0