ไม่มีงานปอยแบบนี้สองปีแล้วมาจัดอีกทีแตกต่างกว่าทุกปีเลยค่ะ
https://youtu.be/ZskTZcR-AZo