มาดูเจ้าบ่าวในหมู่บ้านของเราแห่ขบวนไปรับเจ้าสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งจะเฮฮาขนาดไหนมาดูกันค่ะ
https://youtu.be/WbFFPTvdNpg