เหลืออีกครึ่งทางก็จะไปถึงท่าขี้เหล็กแล้วค่ะ
https://youtu.be/spNSD0BwZ0k