จุดโครมไฟเชียงตุงเตรีอมข้าวของจะไปทำบุญพรุ่งนี้วันออกพรรษาค่ะ
https://youtu.be/JWIxkiMn-tE