วันนี้น้องหอมฟองกับพี่ทิพย์ไปฉลองที่บ้านพี่โบว์แก้วค่ะฉลอง 2000สับค่ะ
https://youtu.be/88pj72CAmzI