วันนี้น้องหอมฟองไปช่วยพ่อตีข้าวค่ะ
https://youtu.be/y96i7JeNyS8