เก็บข้าวกองนาน้องหอมพองช้วยพ่อเเม่ค่ะ
https://youtu.be/gX0w0Iwj4bk