ช่วยยายโอ๋ตำข้าวปุ๊กค่ะ
https://youtu.be/JlTvF_e6ydA