ไปตลาดกับแม่ซื้อของมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะ
https://youtu.be/FRFagBJXxH8