ซื้อขาตั่งกล้องอันใหม่ยังไม่ค่อยoเเต่ก็ใช้ไปก่อนค่ะ New camera tripod
https://youtu.be/Z_G_KubBW1o