วันนี้น้องหอมฟอง ไปตลาดซื้อหมูสามชั้นมาย่างกินที่นาค่ะ
https://youtu.be/RZD9TJ82Mgk