ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าสวยสวยที่ในตลาดเพื่อจะอยู่อีกวันนึงค่ะ
https://youtu.be/oE2lHgWRa-Y