วันนี้น้องหอมฟองเข้าไปในตลาดไปซื้อโรตีกับมากินที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/0jc58EDdyRI