มาดูกันค่ะว่าช่วงนี้ตลาดท่าล้อเขาขายอะไรบ้าง
https://youtu.be/1b0OyK9G6Xk