วันนี้ น้องหอมฟองมาเย็บผ้าตัดชุดเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะ
https://youtu.be/ZLJ11X2JX7I