ได้ตัดผ้าถุงที่พี่FCเค้าส่งมาให้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ใส่ไปงานแต่ง มาแล้วค่ะ
https://youtu.be/tUNgd_mJeYo