ตามสัญญากับพี่ทิพย์หมูกระทะเลยค่ะ Roast pork
https://youtu.be/SIMlPP5ozK8