ตามไปดูเเม่ขายของที่ตลาดกาดถ้ายค่ะ Follow me to the market
https://youtu.be/URQh_AtbEhw