ตื่นเเต่เช้าเดินจ่ายตลาดเล็กๆในหมู่บ้านมาทำกินมื้อเช้าค่ะ
https://youtu.be/IYJFfDUWK1A