ถึงวันเลี้ยงเจ้าเมืองแล้วค่ะ ประเพณีของเรามีไว้ต้องเลี้ยงทุกปีค่ะ มาดูว่าน้องหอมฟองทำอะไรไปทำบุญค่ะ
https://youtu.be/MoECDrayycQ