วันนี้น้องหอมฟองได้ไปถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ ครั้งแรกของน้องหอมฟอง จะตื่นเต้นขนาดไหนมาดูกันค่ะ
https://youtu.be/G95y7FVHw00