วันนี้น้อง หอมฟองก็ได้ทำลอยกระทงเหมือนคนอื่นเขาด้วยนะคะ
https://youtu.be/1Lqyy0Brgf0