ทำกับข้าวกินตอนเย็น อาหารธรรมชาติพื้นบ้านมาดูว่าจะเป็นเมนูอะไรค่ะ
https://youtu.be/yDlbuDqTuQw