มาค่ะมาดูน้องหอมฟอง ทำกับข้าวตอนเย็นนี้ จะเป็นเมนูอะไรนั้นมาดูพร้อมพร้อมกันค่ะ
https://youtu.be/3CLG9AizMF8