วันนี้น้องหอมฟองทำขนมครกกินที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/KXfW60zcgUo