วันนี้ทำเข้าคนโทรของโบราณค่ะ
https://youtu.be/ZJse0YLaC0w