ทำข้าวฟืนเพื่อที่จะเอาไปทำบุญพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะมาดูว่าทำง่ายหรือว่าทำยาก
https://youtu.be/nlT0lCb4744