ทำบุญที่วัดเสร็จซื้อหน่อไม้มาทำกินมื้อเช้าค่ะ
https://youtu.be/8Mv-F-rfyu0