ทำดอกไม้เพื่อที่จะเอาไปร่วมทำบุญที่ เค้าโหวตเนียนค่ะ
https://youtu.be/Nz1B57vJJHo