สงกรานต์หมดไปแล้วค่ะ 1 ปี น้องหอมฟองกับเพื่อนๆไป ทำบุญที่วัดกันค่ะ ตามมาดูว่าจะไปที่ไหนบ้าง
https://youtu.be/6FUZAv9AUUw