วันนี้ฝนไม่ตกก็เลยอยากกินอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเลยทำมะละกอย้ำค่ะ
https://youtu.be/y96sa6-qgqU