วันนี้น้องหอมฟอง ยำส้มโอกินที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/lPM7cdEty64