วันนี้น้องหอมฟอง ทำวุ้นกะทิค่ะ
https://youtu.be/c9puYOagKm8