น้องหอมพองไปเก็บผักที่ไนนามาทำหม่าล่ากินที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/CljDVftSgew