กลับมาจากตลาดทำอาหารเลี้ยงพรภิกษุสงฆ์ ที่บ้านค่ะ
https://youtu.be/2zB2FAnjFgM