ทำอาหารเลี้องพี่ป้าน้าอามาช้วยรื้อครัวน้องหอมพองค่ะ Dismantle the kitchen
https://youtu.be/4Db84ikT9rs