น้องหอมฟองไปตกปลาได้มาทำเมนูปลาเผาเกลือค่ะ
https://youtu.be/YF6T3XG2HhY